divendres, 12 de desembre de 2008

La Sardana, Dansa Nacional de Catalunya

El ple ordinari de Malgrat de Mar celebrat el passat dijous dia 4 de desembre va aprovar una moció conjunta de tots els grups polítics municipals per declarar la sardana «dansa nacional de Catalunya».
El text ha estat redactat arran de la petició feta per l’Agrupació Sardanista La Barretina de Malgrat de Mar.

Des de la Federació Sardanista de Catalunya, com a representant institucional del moviment associatiu que treballa per a la promoció de la sardana, us enviem la proposta perquè el ple del vostre ajuntament aprovi una moció per demanar al Parlament que la sardana sigui declarada institucionalment com a ‘dansa nacional de Catalunya’, atès que és un element destacat del patrimoni cultural català.
Aquesta campanya rep el suport de les delegacions territorials del Principat que coordinen els aplecs de la sardana. Per tal de facilitar-vos la redacció de la moció que us proposem d’aprovar, us adjuntem el model que hem elaborat.
Així mateix, en cas que el ple acceptació la proposta que us fem, us agrairíem que ho notifiqueu al Parlament de Catalunya i a la Federació Sardanista de Catalunya.

(...)

Bartomeu Duran i Olària
President de la Federació Sardanista de Catalunya

Barcelona, setembre de 2008